برقراری محدودیت‌های ترددی جدید در پیاده‌راه تربیت
برقراری محدودیت‌های ترددی جدید در پیاده‌راه تربیت

برقراری محدودیت‌های ترددی جدید در پیاده‌راه تربیت رضا جان‌فشان، شهردار منطقه ۸ تبریز: از ابتدای تیرماه، تردد و توقف خودرو همه روزه از ساعت ۸ تا ۲۲ در پیاده راه تربیت ممنوع خواهد بود. ▫️امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد بازگشت آرامش و سرزندگی به پیاده راه تاریخی تربیت بوده و زیبایی و آرامش کم نظیری در […]

برقراری محدودیت‌های ترددی جدید در پیاده‌راه تربیت

رضا جان‌فشان، شهردار منطقه ۸ تبریز: از ابتدای تیرماه، تردد و توقف خودرو همه روزه از ساعت ۸ تا ۲۲ در پیاده راه تربیت ممنوع خواهد بود.

▫️امیدواریم با اجرای این طرح، شاهد بازگشت آرامش و سرزندگی به پیاده راه تاریخی تربیت بوده و زیبایی و آرامش کم نظیری در این پیاده راه تاریخی حاکم شود.

▫️اصناف و کسبه محترم این پیاده راه، می‌توانند برای جابجایی اجناس خود در این ساعات از طریق باربران موجود در ابتدای پیاده راه تربیت استفاده کنند.