برنامه های شهرداری منطقه ۳ در استقبال از بهاری متفاوت برای سال ۱۴۰۲
برنامه های شهرداری منطقه ۳ در استقبال از بهاری متفاوت برای سال ۱۴۰۲

برنامه های شهرداری منطقه ۳ در استقبال از بهاری متفاوت برای سال ۱۴۰۲ شهردار منطقه ۳ تبریز، از اجرای طرح استقبال از بهار ۱۴۰۲در این منطقه خبر داد و گفت: این طرح متفاوت با سالهای گذشته خواهد بود که تا پایان فروردین ماه در تمام محلات این منطقه اجرا می شود. به گزارش امور ارتباطات  […]

برنامه های شهرداری منطقه ۳ در استقبال از بهاری متفاوت برای سال ۱۴۰۲

شهردار منطقه ۳ تبریز، از اجرای طرح استقبال از بهار ۱۴۰۲در این منطقه خبر داد و گفت: این طرح متفاوت با سالهای گذشته خواهد بود که تا پایان فروردین ماه در تمام محلات این منطقه اجرا می شود.

به گزارش امور ارتباطات  شهرداری منطقه ۳ تبریز، اکبرپورخردمند در جلسه ستاد استقبال از بهار منطقه افزود: برنامه ریزی برای کیفی سازی امور شهر، ساماندهی مبلمان شهری و ارائه خدمات بهینه و شایسته به منظور استقبال مطلوب از مسافران همچنین ایجاد فضای مناسب در تعطیلات نوروز برای شهروندان از جمله مهمترین رویکردهای فعالیت  این منطقه در استقبال از بهار است.