برند بنیسلی این بار در اوکراین
برند بنیسلی این بار در اوکراین

دیدار محمد بذرکار صاحب برند بنیسلی با شهردار شهر دروگوویچ در استان لیویو ،اوکراین ،در رابطه با احداث کارخانه بنیسلی در اوکراین .در عکس بازوکایی مشاهده می‌شود که در دفتر شهردار قرار گرفته است. تیپ ارتش این شهر با این بازوکا یک تانک روسیه را منهدم نموده .نام شرکت در حال ثبت در اوکراین BENISLY-Ukraine […]

دیدار محمد بذرکار صاحب برند بنیسلی با شهردار شهر دروگوویچ در استان لیویو ،اوکراین ،در رابطه با احداث کارخانه بنیسلی در اوکراین .در عکس بازوکایی مشاهده می‌شود که در دفتر شهردار قرار گرفته است. تیپ ارتش این شهر با این بازوکا یک تانک روسیه را منهدم نموده .نام شرکت در حال ثبت در اوکراین BENISLY-Ukraine می باشد