بروجردی: ۶۷ درصد جامعه معتقدند دولت سیزدهم در عمل به وعده‌های خود موفق نبوده
بروجردی: ۶۷ درصد جامعه معتقدند دولت سیزدهم در عمل به وعده‌های خود موفق نبوده

بروجردی: ۶۷ درصد جامعه معتقدند دولت سیزدهم در عمل به وعده‌های خود موفق نبوده/ «بایدهای» دولت بیش از تحقق دستورات است اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: 🔹طبق یک نظرسنجی که صورت گرفته میزان ناموفق بودن و نامطلوب بودن مدیریت دولت سیزدهم در سطح جامعه ۶۷ درصد را نشان داده و این خودش یک نشانه است […]

بروجردی: ۶۷ درصد جامعه معتقدند دولت سیزدهم در عمل به وعده‌های خود موفق نبوده/ «بایدهای» دولت بیش از تحقق دستورات است

اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب: 🔹طبق یک نظرسنجی که صورت گرفته میزان ناموفق بودن و نامطلوب بودن مدیریت دولت سیزدهم در سطح جامعه ۶۷ درصد را نشان داده و این خودش یک نشانه است که مردم احساس و اطمینان آرامش در دوره یکسال گذشته نداشته‌اند.

🔹به هیچ عنوان وعده‌های تبلیغاتی آقای رئیسی با عملکردشان قابل مقایسه نیست. در واقع و در عمل شاهد این نیستیم که بخش قابل توجهی از وعده‌ها تحقق پیدا کرده باشد، حتی آن چیزی که در لحظه به آن استناد می‌شود و می‌گویند ما این‌ها را انجام می‌دهیم و یا دستور رئیس‌جمهور این است که این کار باید صورت گیرد، روی زمین مانده در واقع «بایدها» در دولت سیزدهم بیشتر از انجام کارها است.ن