برگزاری بخش علمی بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری کشور در تبریز
برگزاری بخش علمی بزرگترین رویداد سرمایه‌گذاری کشور در تبریز

شهردار تبریز از برگزاری بخش علمی همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری به عنوان بزرگترین رویداد سرمایه گذاری کشور در ۱۵ آبان ماه جاری خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز، یعقوب هوشیار افزود: بخش علمی بزرگترین رویداد سرمایه گذاری کشور در راستای دستیابی به یافته های جدید و تحول آفرین در حوزه سرمایه گذاری، اقتصاد و توسعه […]

شهردار تبریز از برگزاری بخش علمی همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری به عنوان بزرگترین رویداد سرمایه گذاری کشور در ۱۵ آبان ماه جاری خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز، یعقوب هوشیار افزود: بخش علمی بزرگترین رویداد سرمایه گذاری کشور در راستای دستیابی به یافته های جدید و تحول آفرین در حوزه سرمایه گذاری، اقتصاد و توسعه پایدار شهری- منطقه ای در داشگاه تبریز برگزار می شود.

هوشیار بر اهمیت تقویت توان راهبردی شهرداری تبریز با برگزاری بخش علمی بزرگترین رویداد سرمایه گذاری کشور تاکید کرد و گفت: اهتمام شهرداری تبریز برای برگزاری همایش بخش علمی با مشارکت دانشگاه تبریز ابعاد جهانی همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز را تضمین می کند.