برگزاری جلسه بررسی تخصصی مشکلات منطقه ۳ تبریز در قالب هفتمین قرار خدمت
برگزاری جلسه بررسی تخصصی مشکلات منطقه ۳ تبریز در قالب هفتمین قرار خدمت

برگزاری جلسه بررسی تخصصی مشکلات منطقه ۳ تبریز در قالب هفتمین قرار خدمت جلسه بررسی تخصصی مشکلات شهرداری منطقه ۳ تبریز در قالب هفتمین قرار خدمت با حضورمعاون هماهنگی وامور مناطق شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندار، معاونان ستادی شهرداری و مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات شهرداری […]

برگزاری جلسه بررسی تخصصی مشکلات منطقه ۳ تبریز در قالب هفتمین قرار خدمت

جلسه بررسی تخصصی مشکلات شهرداری منطقه ۳ تبریز در قالب هفتمین قرار خدمت با حضورمعاون هماهنگی وامور مناطق شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندار، معاونان ستادی شهرداری و مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، مهدی یوسفی معاون هماهنگی وامور مناطق شهردار تبریز در جلسه بررسی مشکلات منطقه ۳ تبریز که در قالب هفتمین قرارخدمت برگزار شد، گفت: امروزهفتمین قرار خدمت را در منطقه ۳ برگزار می‌کنیم که دور اول حضورمان در مناطق است و در دوره‌ بعدی شاهد برطرف شدن کاستی ها خواهیم بود.

وی افزود: هدف از این جلسه که با محوریت استانداری و فرمانداری انجام می‌گیرد، شناسایی و رفع مشکلات مهم سطح شهر و مناطق شهرداری است.