برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی
برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی 🔹جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون برگزار شد. 🔹این جلسه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه او اطلاعی در دست نیست. 🔹هنگامه قاضیانی روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه، به دلیل […]

برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی

🔹جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هنگامه قاضیانی، بازیگر سینما و تلویزیون برگزار شد.

🔹این جلسه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. تاکنون از اتهامات مطروحه علیه او اطلاعی در دست نیست.

🔹هنگامه قاضیانی روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه، به دلیل آنچه که “ارتباط با رسانه‌های معاند و ضدانقلاب” عنوان شد، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و سپس روز یکشنبه ۶ آذرماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.