برگزاری همایش ملّی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان با مشارکت دانشگاه تبریز
برگزاری همایش ملّی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان با مشارکت دانشگاه تبریز

برگزاری همایش ملّی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان با مشارکت دانشگاه تبریز همایش ملّی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان به صورت مجازی برگزار می شود. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، این همایش با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و در استقبال از برگزاری […]

برگزاری همایش ملّی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان با مشارکت دانشگاه تبریز

همایش ملّی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان به صورت مجازی برگزار می شود.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، این همایش با توجه به اهمیت آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و در استقبال از برگزاری نمایشگاه بین المللی جاذبه های تحصیل در ایران و نیز در راستای حضور و فعالیت مراکز آزفا به عنوان یکی از کنشگران حوزه دانشجویان بین الملل برگزار می شود.
همایش ملّی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هماهنگی مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه تبریز و به مناسبت برگزاری نمایشگاه جاذبه های تحصیل در ایران برگزارمی شود.

پشتیبانی علمی این همایش بر عهده سازمان همکاری‌های اسلامی، کامستک، شبکه دانشگاه های جهان اسلام و بنیاد سعدی که مسئولیت ترویج زبان فارسی در حوزه برون مرزی است.
 بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، دکتر محمد طاهری خسروشاهی؛ مسئول مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تبریز یکی از هشت سخنران علمی این همایش ملّی و تخصصی است.
همایش ملی آموزش زبان فارسی برای ایرانیان غیرفارسی زبان، روز چهارشنبه بیستم تیر ماه از ساعت ۸ تا ۱۲ در نشانی 
cinvu.net/AZFA  برگزار می شود.