برگزاری کارگاه مدیریت پسماندهای شهری توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز
برگزاری کارگاه مدیریت پسماندهای شهری توسط شهرداری منطقه ۶ تبریز

کارگاه مدیریت پسماند با تأکید بر کاهش تولید پسماند و تفکیک پسماندهای شهری به همت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه۶ تبریز برگزار شد. به گزارش تایسیزنیوز، کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای شهری با تأکید بر کاهش تولید پسماند تفکیک پسماند از مبداء، به همت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تبریز در دبستان شهید باهنر محله […]

کارگاه مدیریت پسماند با تأکید بر کاهش تولید پسماند و تفکیک پسماندهای شهری به همت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه۶ تبریز برگزار شد.

به گزارش تایسیزنیوز، کارگاه آموزشی مدیریت پسماندهای شهری با تأکید بر کاهش تولید پسماند تفکیک پسماند از مبداء، به همت امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تبریز در دبستان شهید باهنر محله تاریخی فرهنگی قراملک برگزار شد.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۶ تبریز هدف از برگزاری این برنامه را گسترش فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی و پسماندهای خشک و تر در مبدأ و نهادینه کردن مفاهیم مدیریت پسماند عنوان کرد.

در این کارگاه روش های بازیافت و راه های کاهش تولید زباله به دانش آموزان آموزش داده شد و همچنین بر اهمیت اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ تأکید شد چرا که این کار علاوه بر رعایت اصول بهداشتی منجر به سلامت کالاهای تولید شده از مواد بازیافتی نیز می شود.