بزرگترين نيروگاه اتمى اروپا از كنترل خارج شد
بزرگترين نيروگاه اتمى اروپا از كنترل خارج شد

بزرگترين نيروگاه اتمى اروپا از كنترل خارج شد 🔹شرکت انرگواتم اوکراین: حملات روز شنبه نیروهای روسی صدمات شدیدی به نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، وارد کرده است. 🔹اوکراین می‌گوید روسیه بار دیگر به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا حمله کرده. 🔹روسیه طبق معمول می‌گوید کار، کار اوکراینی‌هاست.🔹 اروپا در برابر خطر یک فاجعهٔ هسته‌ای عظیم قرار […]

بزرگترين نيروگاه اتمى اروپا از كنترل خارج شد

🔹شرکت انرگواتم اوکراین: حملات روز شنبه نیروهای روسی صدمات شدیدی به نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، وارد کرده است.

🔹اوکراین می‌گوید روسیه بار دیگر به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا حمله کرده.

🔹روسیه طبق معمول می‌گوید کار، کار اوکراینی‌هاست.🔹 اروپا در برابر خطر یک فاجعهٔ هسته‌ای عظیم قرار دارد.