آمار به‌روز/ بستری شدن ۵۴ دانش‌آموز بدحال در آذربایجان‌شرقی اصغر جعفری روحی، رئیس اورژانس آذربایجان‌شرقی:۵۴ نفر از این دانش‌آموزان به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه دانش‌آموز دارای وضعیت وخیم نداریم و حال عمومی همه آن‌ها که در اورژانس بیمارستان‌ها بستری هستند مساعد گزارش شده است. ۵ مدرسه از مدارسی که امروز دانش‌آموزان آن‌ها دارای علایم […]

آمار به‌روز/ بستری شدن ۵۴ دانش‌آموز بدحال در آذربایجان‌شرقی

اصغر جعفری روحی، رئیس اورژانس آذربایجان‌شرقی:۵۴ نفر از این دانش‌آموزان به مراکز درمانی منتقل شدند.

خوشبختانه دانش‌آموز دارای وضعیت وخیم نداریم و حال عمومی همه آن‌ها که در اورژانس بیمارستان‌ها بستری هستند مساعد گزارش شده است.

۵ مدرسه از مدارسی که امروز دانش‌آموزان آن‌ها دارای علایم مسمومیت بودند در تبریز و یک مدرسه در روستای ورجوی مراغه بوده است.