بشار اسد: جنگ روسیه توازن بین‌المللی را برمی‌گرداند
بشار اسد: جنگ روسیه توازن بین‌المللی را برمی‌گرداند

🔻بشار اسد: جنگ روسیه توازن بین‌المللی را برمی‌گرداند بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در جریان دیدار با یک هیئت روس به ریاست نماینده ویژه روسیه در امور سوریه:ملت سوریه عملیات ویژه نظامی در دونباس را به همان شیوه‌ای دنبال می‌کنند که نبرد با تروریست‌ها در سوریه را پیگیری می‌کرد، چراکه جنگی که روسیه انجام می‌دهد […]

🔻بشار اسد: جنگ روسیه توازن بین‌المللی را برمی‌گرداند

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در جریان دیدار با یک هیئت روس به ریاست نماینده ویژه روسیه در امور سوریه:ملت سوریه عملیات ویژه نظامی در دونباس را به همان شیوه‌ای دنبال می‌کنند که نبرد با تروریست‌ها در سوریه را پیگیری می‌کرد، چراکه جنگی که روسیه انجام می‌دهد به نفع بازگرداندن تعادل بین‌المللی است.

🔹جنگ مشترک با تروریسم به همگرایی بین ملت‌های روسیه و سوریه از نظر فرهنگی و اجتماعی کمک خواهد کرد.