بلیت نیم‌بها بازهم رکورد مخاطبان روزانه سینمای ایران را افزایش داد
بلیت نیم‌بها بازهم رکورد مخاطبان روزانه سینمای ایران را افزایش داد

بلیت نیم‌بها بازهم رکورد مخاطبان روزانه سینمای ایران را افزایش داد 🔹 روز سه‌شنبه به‌عنوان روز پرمخاطب سال ۱۴۰۱ در سینما رقم خورد. 🔹 سازمان سینمایی اعلام کرد که همزمان با روز ملی سینما، رکورد مخاطبان سالن‌های سینمایی با استقبال ۱۷۲ هزار مخاطب شکسته شد.

بلیت نیم‌بها بازهم رکورد مخاطبان روزانه سینمای ایران را افزایش داد

🔹 روز سه‌شنبه به‌عنوان روز پرمخاطب سال ۱۴۰۱ در سینما رقم خورد.

🔹 سازمان سینمایی اعلام کرد که همزمان با روز ملی سینما، رکورد مخاطبان سالن‌های سینمایی با استقبال ۱۷۲ هزار مخاطب شکسته شد.