بلینکن: به همراه کانادا به اعمال هزینه بیشتر علیه ایران ادامه می‌دهیم
بلینکن: به همراه کانادا به اعمال هزینه بیشتر علیه ایران ادامه می‌دهیم

بلینکن: به همراه کانادا به اعمال هزینه بیشتر علیه ایران ادامه می‌دهیم 🔹وزیر خارجه آمریکا: ما به همراه شریک‌مان کانادا به اعمال هزینه‌های بیشتر علیه عاملان نقض حقوق بشر علیه ایرانیان متعهد خواهیم ماند. همگی در ایران حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را دارند.

بلینکن: به همراه کانادا به اعمال هزینه بیشتر علیه ایران ادامه می‌دهیم

🔹وزیر خارجه آمریکا: ما به همراه شریک‌مان کانادا به اعمال هزینه‌های بیشتر علیه عاملان نقض حقوق بشر علیه ایرانیان متعهد خواهیم ماند. همگی در ایران حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را دارند.