بلینکن: در بازگشت به پایبندی متقابل به برجام ثابت قدم هستیم
بلینکن: در بازگشت به پایبندی متقابل به برجام ثابت قدم هستیم

بلینکن: در بازگشت به پایبندی متقابل به برجام ثابت قدم هستیم 🔹بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، بلینکن در دیدار و گفت‌وگو با جوزپ بورل از تلاش‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دستیابی به بازگشت متقابل به پایبندی به برجام قدردانی کرد. 🔹وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که ایالات متحده آمریکا در تمایل […]

بلینکن: در بازگشت به پایبندی متقابل به برجام ثابت قدم هستیم

🔹بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، بلینکن در دیدار و گفت‌وگو با جوزپ بورل از تلاش‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای دستیابی به بازگشت متقابل به پایبندی به برجام قدردانی کرد.

🔹وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که ایالات متحده آمریکا در تمایل به بازگشت متقابل به پایبندی به برجام صادق و ثابت قدم است.