بلینکن: نگران ارسال موشک و پهپاد ایرانی به روسیه هستیم
بلینکن: نگران ارسال موشک و پهپاد ایرانی به روسیه هستیم

بلینکن: نگران ارسال موشک و پهپاد ایرانی به روسیه هستیم 🔹وزیر خارجه آمریکا: ایران با ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات از روسیه در جنگ اوکراین حمایت می‌کند و آمریکا نگران است. دنبال راهی برای مقابله با فعالیت‌های مخرب ایران هستیم. 🔹ایران پیشنهاد ارائه شده در خصوص بازگشت به برجام را رد کرد. دیپلماسی موثرترین راه […]

بلینکن: نگران ارسال موشک و پهپاد ایرانی به روسیه هستیم

🔹وزیر خارجه آمریکا: ایران با ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات از روسیه در جنگ اوکراین حمایت می‌کند و آمریکا نگران است. دنبال راهی برای مقابله با فعالیت‌های مخرب ایران هستیم.

🔹ایران پیشنهاد ارائه شده در خصوص بازگشت به برجام را رد کرد. دیپلماسی موثرترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران است.