بنزما: از کودکی رویای بردن توپ طلا را داشتم
بنزما: از کودکی رویای بردن توپ طلا را داشتم

🔻بنزما: از کودکی رویای بردن توپ طلا را داشتم برنده توپ طلای سال ۲۰۲۲:برای من بازی در کنار رونالدو یک افتخار بود. او یک جانور است. روزی که او رفت، انگیزه من برای افزایش تلاش‌هایم و تبدیل شدن به بازیکنی بهتر قوت گرفت. 🔹️من در کودکی سه آرزو داشتم. یکی اینکه برای مادرم یک خانه […]

🔻بنزما: از کودکی رویای بردن توپ طلا را داشتم

برنده توپ طلای سال ۲۰۲۲:برای من بازی در کنار رونالدو یک افتخار بود. او یک جانور است. روزی که او رفت، انگیزه من برای افزایش تلاش‌هایم و تبدیل شدن به بازیکنی بهتر قوت گرفت.

🔹️من در کودکی سه آرزو داشتم. یکی اینکه برای مادرم یک خانه بخرم، دوم اینکه در رئال‌‌مادرید بازی کنم و سوم اینکه توپ طلا را ببرم.