بنیادی‌فر داور VAR شد
بنیادی‌فر داور VAR شد

بنیادی‌فر داور VAR شد فدراسیون فوتبال: بنیادی‌فر پس از گذراندن دوره‌های مختلف در کشورهای مالزی، امارات و ازبکستان موفق به اخذ مجوز VAR فیفا شد و از این به بعد می‌تواند به همراه تیم داوری ایرانی در همه مسابقاتی که با VAR برگزار می‌شود قضاوت کند.

بنیادی‌فر داور VAR شد

فدراسیون فوتبال: بنیادی‌فر پس از گذراندن دوره‌های مختلف در کشورهای مالزی، امارات و ازبکستان موفق به اخذ مجوز VAR فیفا شد و از این به بعد می‌تواند به همراه تیم داوری ایرانی در همه مسابقاتی که با VAR برگزار می‌شود قضاوت کند.