بهاروند:یا سفیر سایر کشورها را نپذیریم یا ملزومات رابطه دیپلماتیک را رعایت کنیم
بهاروند:یا سفیر سایر کشورها را نپذیریم یا ملزومات رابطه دیپلماتیک را رعایت کنیم

بهاروند، سفیر پیشین ایران در انگلیس: یا سفیر سایر کشورها را نپذیریم یا ملزومات رابطه دیپلماتیک را رعایت کنیم/ بی‌احترامی به سفرا و سفارتخانه‌های سایر کشورها بی‌احترامی به امان نامه دیپلماتیک خودمان است محسن بهاروند، دیپلمات و سفیر پیشین ایران در انگلیس:نمی شود که مهمان دعوت کنید و زمانی که وارد خانه شما شد او […]

بهاروند، سفیر پیشین ایران در انگلیس: یا سفیر سایر کشورها را نپذیریم یا ملزومات رابطه دیپلماتیک را رعایت کنیم/ بی‌احترامی به سفرا و سفارتخانه‌های سایر کشورها بی‌احترامی به امان نامه دیپلماتیک خودمان است

محسن بهاروند، دیپلمات و سفیر پیشین ایران در انگلیس:نمی شود که مهمان دعوت کنید و زمانی که وارد خانه شما شد او را کنک بزنید.

رابطه دیپلماتیک یک رابطه رسمی است و در چنین رابطه‌ای زمانی که سفیر یک کشور را می‌پذیرید به این معنا است که به آن سفیر گفتید من به شما امنیت و احترام می دهم و شما می توانید در قلمرو من از منافع کشور خود دفاع کنید.

🔹پیشنهاد من به ایران و انگلیس این است که کمیته سیاسی مشترک را فعال کنند و به قدری با هم مذاکره کنند تا حداقلی از روابط دو جانبه را شناسایی کنند.

روابط ایران و انگلیس سرشار از حواشی است و این حواشی باید کم شوند. این ایده را هم از سر تفریح مطرح نمی کنم بلکه وجود حداقلی از رابطه و رفع حواشی یک ضرورت است.