بهترین و بدترین زمان نوشیدن قهوه را بدانید
بهترین و بدترین زمان نوشیدن قهوه را بدانید

بهترین و بدترین زمان نوشیدن قهوه را بدانید 🔹 به‌ نظر می‌رسد بهترین زمان برای نوشیدن قهوه حدود ۲ تا ۴ ساعت پس از بیدار شدن از خواب است. به‌ عنوان مثال، اگر فردی ساعت ۶ و نیم صبح از خواب برمی‌خیزد، این زمان بین نه و نیم تا یازده و نیم است. 🔹 نوشیدن […]

بهترین و بدترین زمان نوشیدن قهوه را بدانید

🔹 به‌ نظر می‌رسد بهترین زمان برای نوشیدن قهوه حدود ۲ تا ۴ ساعت پس از بیدار شدن از خواب است. به‌ عنوان مثال، اگر فردی ساعت ۶ و نیم صبح از خواب برمی‌خیزد، این زمان بین نه و نیم تا یازده و نیم است.

🔹 نوشیدن قهوه بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب تاثیرات انرژی‌بخش این نوشیدنی را کاهش می‌دهد زیرا سطح هورمون استرس؛‌ کورتیزول، در این زمان بالاترین مقدار است.

🔹 نوشیدن قهوه در فاصله خیلی کوتاه تا زمان خواب می‌تواند موجب اختلال در به خواب‌رفتن شود و در نتیجه حداقل ۶ ساعت فاصله ضروری است.