به دنبال برچیدن گشت ارشاد هستیم
به دنبال برچیدن گشت ارشاد هستیم

رشیدی کوچی، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس در موضوع مهسا امینی:آنچه درمورد علت خونریزی از گوش خانم امینی گفتم نظرخودم بود نه پزشکی قانونی 🔹فیلمی از مهساامینی درداخل ون گشت ارشاد ندیدیم 🔹با شاهدان در ون هم صحبتی نداشته‌ایم 🔹من و تعدادی دیگر درمجلس به دنبال برچیدن گشت ارشاد هستیم

رشیدی کوچی، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس در موضوع مهسا امینی:آنچه درمورد علت خونریزی از گوش خانم امینی گفتم نظرخودم بود نه پزشکی قانونی

🔹فیلمی از مهساامینی درداخل ون گشت ارشاد ندیدیم

🔹با شاهدان در ون هم صحبتی نداشته‌ایم

🔹من و تعدادی دیگر درمجلس به دنبال برچیدن گشت ارشاد هستیم