به هر خانواده زلزله‌زده ۱۰ هزار لیر اعطا می‌شود
به هر خانواده زلزله‌زده ۱۰ هزار لیر اعطا می‌شود

به هر خانواده زلزله‌زده ۱۰ هزار لیر اعطا می‌شود رئیس‌جمهور ترکیه از اعطای ده هزار لیر(۲۵ میلیون تومان) به هر خانواده زلزله زده خبر داد.

به هر خانواده زلزله‌زده ۱۰ هزار لیر اعطا می‌شود

رئیس‌جمهور ترکیه از اعطای ده هزار لیر(۲۵ میلیون تومان) به هر خانواده زلزله زده خبر داد.