«بورس» یکشنبه تعطیل است
«بورس» یکشنبه تعطیل است

«بورس» یکشنبه تعطیل است 🔹فردا یکشنبه ۲۵ دی ماه فعالیت‌های بازار سرمایه متوقف خواهد بود. 🔹گفتنی است معاملات بورس کالا که به واسطه این تعطیلی صورت نمی‌پذیرد، در روز کاری بعد انجام خواهد شد.

«بورس» یکشنبه تعطیل است

🔹فردا یکشنبه ۲۵ دی ماه فعالیت‌های بازار سرمایه متوقف خواهد بود.

🔹گفتنی است معاملات بورس کالا که به واسطه این تعطیلی صورت نمی‌پذیرد، در روز کاری بعد انجام خواهد شد.