بورل: باید کانال‌های دیپلماتیک با ایران را باز نگاه داریم
بورل: باید کانال‌های دیپلماتیک با ایران را باز نگاه داریم

بورل: باید کانال‌های دیپلماتیک با ایران را باز نگاه داریم جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا طی ۱۲ ماه گذشته در خصوص ایران متحد بوده است. ما ۹ دور متعدد تحریم علیه ایران وضع کرده‌ایم. اتحادیه اروپا و من به صورت شخصی در تمام جلسات وضعیت مربوط به شهروندانمان را مطرح کرده‌ایم. […]

بورل: باید کانال‌های دیپلماتیک با ایران را باز نگاه داریم

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

اتحادیه اروپا طی ۱۲ ماه گذشته در خصوص ایران متحد بوده است.

ما ۹ دور متعدد تحریم علیه ایران وضع کرده‌ایم. اتحادیه اروپا و من به صورت شخصی در تمام جلسات وضعیت مربوط به شهروندانمان را مطرح کرده‌ایم.

رابطه ما با ایران در سطح پایینی قرار دارد اما ما لازم است کانال‌های دیپلماتیک را باز نگاه داریم./فارس