بیانیه وزیرخارجه آمریکا پس از اعمال دور جدید تحریم علیه ایران
بیانیه وزیرخارجه آمریکا پس از اعمال دور جدید تحریم علیه ایران

بیانیه وزیرخارجه آمریکا پس از اعمال دور جدید تحریم علیه ایران 🔹آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن یک شرکت اصلی تولید کننده پهپاد ایرانی را به دلیل عرضه ادعایی پهپاد به روسیه تحریم کرده است.

بیانیه وزیرخارجه آمریکا پس از اعمال دور جدید تحریم علیه ایران

🔹آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن یک شرکت اصلی تولید کننده پهپاد ایرانی را به دلیل عرضه ادعایی پهپاد به روسیه تحریم کرده است.