بیانیه‌ ۹ کشور علیه ایران
بیانیه‌ ۹ کشور علیه ایران

بیانیه‌ ۹ کشور علیه ایران 🔹وزیران خارجه آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره، سوئد و بریتانیا در بیانیه‌ای ایران را به نقض حقوق زنان و دختران متهم کرده‌اند. 🔹وزرای خارجه این کشورها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند با مشارکت با شرکت‌های فناوری زمینه دسترسی زنان ایرانی را به اطلاعات در اینترنت را تسهیل کنند..

بیانیه‌ ۹ کشور علیه ایران

🔹وزیران خارجه آمریکا، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره، سوئد و بریتانیا در بیانیه‌ای ایران را به نقض حقوق زنان و دختران متهم کرده‌اند.

🔹وزرای خارجه این کشورها از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند با مشارکت با شرکت‌های فناوری زمینه دسترسی زنان ایرانی را به اطلاعات در اینترنت را تسهیل کنند..