بیست و چهارمی هندبال ایران در قهرمانی مردان جهان
بیست و چهارمی هندبال ایران در قهرمانی مردان جهان

بیست و چهارمی هندبال ایران در قهرمانی مردان جهان/ قطر ۲۲ شد 🔹ملی‌پوشان هندبال ایران در پایان مرحله اصلی مسابقات قهرمانی مردان جهان در رده بیست و چهارم قرار گرفت. 🔹برزیل، مونته‌نگرو، آرژانتین، آمریکا، بلژیک، قطر ، کیپ‌ورد قبل از ایران در رده‌های ۱۷تا ۲۳ ایستادند.

بیست و چهارمی هندبال ایران در قهرمانی مردان جهان/ قطر ۲۲ شد

🔹ملی‌پوشان هندبال ایران در پایان مرحله اصلی مسابقات قهرمانی مردان جهان در رده بیست و چهارم قرار گرفت.

🔹برزیل، مونته‌نگرو، آرژانتین، آمریکا، بلژیک، قطر ، کیپ‌ورد قبل از ایران در رده‌های ۱۷تا ۲۳ ایستادند.