بیش از ۵۶ تن مواد و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در آذربایجان شرقی کشف شد.
بیش از ۵۶ تن مواد و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در آذربایجان شرقی کشف شد.

بیش از ۵۶ تن مواد و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در آذربایجان شرقی کشف شد. مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۵۶ تن مواد و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف انسانی در یک ماه کشف و ضبط شد که از این مقدار ۳۹ هزار کیلوگرم با اخذ حکم […]

بیش از ۵۶ تن مواد و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی در آذربایجان شرقی کشف شد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۵۶ تن مواد و فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی و غیر قابل مصرف انسانی در یک ماه کشف و ضبط شد که از این مقدار ۳۹ هزار کیلوگرم با اخذ حکم قضایی معدوم سازی شد.