بیش از ۸۰۰ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی شده‌اند
بیش از ۸۰۰ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی شده‌اند

🔻بیش از ۸۰۰ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی شده‌اند رئیس کمیسیون آموزش مجلس: برای ۸۰۴ هزار معلم رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است و قطعا این یک تحول بسیار مهمی است که پس از یکصد سال در حوزه آموزش و پرورش اتفاق افتاده است و با چنین اقدامی در سال‌های آتی شاهد ارتقای کیفیت آموزشی خواهیم […]

🔻بیش از ۸۰۰ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی شده‌اند

رئیس کمیسیون آموزش مجلس: برای ۸۰۴ هزار معلم رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است و قطعا این یک تحول بسیار مهمی است که پس از یکصد سال در حوزه آموزش و پرورش اتفاق افتاده است و با چنین اقدامی در سال‌های آتی شاهد ارتقای کیفیت آموزشی خواهیم بود.