تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز و زوائد بصری در تبریز پاکسازی می‌شود
تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز و زوائد بصری در تبریز پاکسازی می‌شود

🔹تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز و زوائد بصری در تبریز پاکسازی می‌شود اکبر امجدی، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز:▫️تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به عنوان معرف مشاغل، اصناف و کالاهای مورد نیاز به کار می روند؛ لیکن در صورتی که استفاده از این تابلوها بی رویه و بدون ضابطه باشد، موجب اغتشاش و […]

🔹تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز و زوائد بصری در تبریز پاکسازی می‌شود

اکبر امجدی، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز:▫️تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به عنوان معرف مشاغل، اصناف و کالاهای مورد نیاز به کار می روند؛ لیکن در صورتی که استفاده از این تابلوها بی رویه و بدون ضابطه باشد، موجب اغتشاش و آلودگی بصری فضاهای عمومی شهر خواهد شد و چه بسا در برخی موارد، خطرات ایمنی را نیز در بر داشته باشد. ▫️بر این اساس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز بنا به وظیفه ذاتی خود پاکسازی این تابلوها را آغاز کرده تا فضاهای عمومی شهر از آرامش بصری لازم برخوردار گردد.▫️تابلوهای غیراستاندارد، تابلوهای نصب شده در پیاده‌روها، استندها و بنرهای نصب شده بر روی درختان و موارد مشابه، شامل این طرح پاکسازی می‌شوند.