تاج: فوتبال ایران رفع تعلیق شد
تاج: فوتبال ایران رفع تعلیق شد

تاج: فوتبال ایران رفع تعلیق شد رئیس فدراسیون فوتبال:ساعاتی پیش AFC رفع تعلیق ایران را رسماً اعلام کرد و از امروز به بعد و باشگاه های ما از جمله پرسپولیس و استقلال مشکلی برای صدور مجوز حرفه ای نخواهند داشت. 🔹همچنینAFC به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده چنانچه به دنبال سندسازی و صدور مجوز حرفه […]

تاج: فوتبال ایران رفع تعلیق شد

رئیس فدراسیون فوتبال:ساعاتی پیش AFC رفع تعلیق ایران را رسماً اعلام کرد و از امروز به بعد و باشگاه های ما از جمله پرسپولیس و استقلال مشکلی برای صدور مجوز حرفه ای نخواهند داشت.

🔹همچنینAFC به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده چنانچه به دنبال سندسازی و صدور مجوز حرفه ای برای باشگاه ها بدون در نظر گرفتن استانداردهای پنجگانه باشد، در این صورت خود فدراسیون فوتبال تعلیق خواهد شد.