تاج: قوه قضاییه گفت که من ۳ پرونده دارم
تاج: قوه قضاییه گفت که من ۳ پرونده دارم

تاج: قوه قضاییه گفت که من ۳ پرونده دارم 🔹رئیس فدراسیون فوتبال گفت: قوه قضائیه گفت که من ۳ پرونده دارم، همانگونه که یک نامزد دیگر سه پرونده و نامزدی دیگر نیز یک پرونده دارند. 🔹هر سه پرونده من مربوط به فوتبال است. هر سه منع تعقیب خورده و پرونده های دیگر نیز با توجه […]

تاج: قوه قضاییه گفت که من ۳ پرونده دارم

🔹رئیس فدراسیون فوتبال گفت: قوه قضائیه گفت که من ۳ پرونده دارم، همانگونه که یک نامزد دیگر سه پرونده و نامزدی دیگر نیز یک پرونده دارند.

🔹هر سه پرونده من مربوط به فوتبال است. هر سه منع تعقیب خورده و پرونده های دیگر نیز با توجه به اعتراض سازمان بازرسی بار دیگر  رسیدگی است

🔹اینکه تمام رسانه‌ها بیایند و بگویند مرکز قوه قضاییه اعلام کرده درست نیست زیرا چنین نامه‌ای را به کمیته بدوی و نهادهای نظارتی هم داده‌اند. آنها نیز بررسی کرده و حتماً دیده‌اند چیزی در آنها نیست که صلاحیت مرا تأیید کردند.