تاج: مشکل مدافعان تیم ملی حل شد
تاج: مشکل مدافعان تیم ملی حل شد

🔻تاج: مشکل مدافعان تیم ملی حل شد رئیس فدراسیون فوتبال:اقدام باشگاه الاهلی قطر غیرمنطقی بود، اما در این خصوص با رییس فدراسیون فوتبال این کشور صحبت کردم و مشکل ۲ مدافع تیم ملی حل شد.

🔻تاج: مشکل مدافعان تیم ملی حل شد

رئیس فدراسیون فوتبال:اقدام باشگاه الاهلی قطر غیرمنطقی بود، اما در این خصوص با رییس فدراسیون فوتبال این کشور صحبت کردم و مشکل ۲ مدافع تیم ملی حل شد.