تاج: VAR در ورزشگاه آزادی نصب نشود استقلال و پرسپولیس از میزبانی محروم می شوند
تاج: VAR در ورزشگاه آزادی نصب نشود استقلال و پرسپولیس از میزبانی محروم می شوند

تاج: VAR در ورزشگاه آزادی نصب نشود استقلال و پرسپولیس از میزبانی محروم می شوند رئیس فدراسیون فوتبال: در صورت عدم نصب تجهیزات مرتبط با کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی در آینده، بازی‌های دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ناچار در ورزشگاه‌های دیگر کشور که به این سیستم مجهزند برگزار خواهد شد. بنابراین تاکید […]

تاج: VAR در ورزشگاه آزادی نصب نشود استقلال و پرسپولیس از میزبانی محروم می شوند

رئیس فدراسیون فوتبال: در صورت عدم نصب تجهیزات مرتبط با کمک داور ویدیویی در ورزشگاه آزادی در آینده، بازی‌های دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ناچار در ورزشگاه‌های دیگر کشور که به این سیستم مجهزند برگزار خواهد شد.

بنابراین تاکید ما ضرورت آماده سازی ورزشگاه آزادی است.