تبريك رئيس جمهور فرانسه به منتخب جديد آمريكا
تبريك رئيس جمهور فرانسه به منتخب جديد آمريكا

⭕️ تبريك رييس جمهور فرانسه به منتخب جديد آمريكا مکرون:امریکایی‌ها ریس جمهور خودشان را انتخاب کردند.تبریک به جو بایدن و کاملا هریس. ما کارهای زیادی برای غلبه بر مشکلات امروز داریم، بیاید با هم کار کنیم

⭕️ تبريك رييس جمهور فرانسه به منتخب جديد آمريكا

مکرون:
امریکایی‌ها ریس جمهور خودشان را انتخاب کردند.
تبریک به جو بایدن و کاملا هریس. ما کارهای زیادی برای غلبه بر مشکلات امروز داریم، بیاید با هم کار کنیم