«تبریز» آلوده‌ترین کلانشهر کشور با آلاینده شاخص« ازن»
«تبریز» آلوده‌ترین کلانشهر کشور با آلاینده شاخص« ازن»

«تبریز» آلوده‌ترین کلانشهر کشور با آلاینده شاخص« ازن» ▫️ بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از هشت کلانشهر کشور امروز (۱۰ اسفند) تبریز به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر با آلاینده شاخص ازن و رسیدن به عدد ۱۴۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

«تبریز» آلوده‌ترین کلانشهر کشور با آلاینده شاخص« ازن»

▫️ بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از هشت کلانشهر کشور امروز (۱۰ اسفند) تبریز به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر با آلاینده شاخص ازن و رسیدن به عدد ۱۴۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.