تبریز با تنش آبی مواجه است/ کمبود آب و برق در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی
تبریز با تنش آبی مواجه است/ کمبود آب و برق در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

▫️تبریز با تنش آبی مواجه است/ کمبود آب و برق در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی :شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی از مسائل کمبود برق، آب و نامناسب بودن جاده ها رنج می برند که هرچند لاینحل نیستند چندان ساده هم به نظر نمی رسند. تنش آبی سال گذشته در تبریز را […]

▫️تبریز با تنش آبی مواجه است/ کمبود آب و برق در شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی :شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی از مسائل کمبود برق، آب و نامناسب بودن جاده ها رنج می برند که هرچند لاینحل نیستند چندان ساده هم به نظر نمی رسند.

تنش آبی سال گذشته در تبریز را به سختی سپری کردیم و امسال دیگر نمی توان وضعیت سال گذشته را تحمل کرد بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود و به فکر تامین منابع آبی پایدار باشیم که اگر آب تبریز کم باشد اول از همه آب صنایع قطع خواهد شد.