تبریز میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود
تبریز میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود

با انتخاب فدراسیون والیبال تبریز میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود با انتخاب فدراسیون والیبال و در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، تبریز، میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود به گزارش روابط عمومی هیات والیبال استان آذربایجان شرقی، اردونشینان تیم ملی والیبال نوجوانان، در مرحله جدید تمرینات اماده سازی خود برای رقابت در مسابقات جهانی، […]

با انتخاب فدراسیون والیبال

تبریز میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود

با انتخاب فدراسیون والیبال و در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، تبریز، میزبان ملی پوشان نوجوان خواهد بود

به گزارش روابط عمومی هیات والیبال استان آذربایجان شرقی، اردونشینان تیم ملی والیبال نوجوانان، در مرحله جدید تمرینات اماده سازی خود برای رقابت در مسابقات جهانی، در تبربز اردو خواهد زد.