تبریز و معضلی به نام گدایان چهارراهی
تبریز و معضلی به نام گدایان چهارراهی

تبریز و معضلی به نام گدایان چهارراهی فرحناز حاجی کاظمی گوگانی همواره در طول تاریخ شهر تبریز سرآمد شهرها بوده و در بسیاری از موارد به عنوان اولین شهر پایه گذار رخدادهای شهری بوده است. از همین رو تبریز را با نام شهر اولین ها می شناسند.یکی از این موارد که زمانی به خوبی در […]

تبریز و معضلی به نام گدایان چهارراهی

فرحناز حاجی کاظمی گوگانی

همواره در طول تاریخ شهر تبریز سرآمد شهرها بوده و در بسیاری از موارد به عنوان اولین شهر پایه گذار رخدادهای شهری بوده است.

از همین رو تبریز را با نام شهر اولین ها می شناسند.یکی از این موارد که زمانی به خوبی در تبریز پایه گذاری و اتفاق افتاد نامگذاری شهر تبریز به نام شهر بدون گدا بود.

شهری که وقتی مهمانی به تبریز می آمد نمی توانست حتی یک نفر گدا را در سر چهار راه ها پیدا کند و این وضعیت جلوه ای بسیار درخشان به تبریز بخشیده بود.

تبریز شهر بدون گدا لقب گرفت و سالها به این نام افتخار کرد.اما آنچه که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم افزایش چشمگیر گداها در کوچه و خیابان‌های تبریز است.

گدایانی که هر کدام با شیوه های و ترفندهای خاص و منحصر به فرد خود در حال جمع آوری پول هستند.

در میان این افراد می توان از هر سن و سالی را پیدا کرد از کودک گرفته تا پیرمرد.

اما آنچه که چشم آزارتر است حضور کودکان کار در بین این افراد است کودکانی که اکثرا برای افراد خاصی کار می کنند و حتی درآمدشان مال خودآنها نیست.

کودکانی که با دیدن آنها دل هر شهروندی به درد می آید و در جهت کمک و پرداخت پولی به این کودک اقدام می کند و همین امر سبب افزایش بیشتر این موارد در سطح شهر می شود.

کودکان کار باید کاملا مورد توجه قرار گیرند و با بررسی های روان پزشکی از آنها حمایت های لازم باید صورت پذیرد و اجازه داده نشود مورد سواستفاده برخی افراد قرار بگیرند.

حتی به تازگی افرادی با همراه کردن یک کودک با خود در سطح شهر اقدام به گدایی و گرفتن پول از مردم می کند که باید سریعا از جانب مسئولان مربوطه مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد.

در اکثریت چهارراه های تبریز شاهد حضور چندین گدا با هم هستیم که با این وضعیت دیگر نمی توان لقب شهر بدون گدا را به تبریز داد.

شاید خیلی ها معتقد باشند وضعیت اقتصادی و بحرانی فعلی می تواند مزید علت افزایش گدایان در سطح شهر تبریز باشد. اما آنچه که از تحقیقات میدانی به دست می آید به نظر می رسد درصد بسیار کمی از این افراد به خاطر وضعیت اقتصادی فعلی دست به این کار زده اند و اکثریت آنها در آمد بسیار خوبی از این کار به جیب می زنند و حاضر نیستند دست از این کار بردارند.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که نیاز است مسئولان امر فورا و در اسرع وقت برای این این وجهه بسیار بد شهر تصمیم گیری کنند و اجازه ندهند تبریزی که زمانی بخاطر نداشتن گدا شهره عام و خاص بود اینچنین به راحتی فدای امیال برخی افراد گردد.