تجمع اعتراضی مقابل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی
تجمع اعتراضی مقابل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی

تجمع اعتراضی مقابل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی جمعی از اولیای دانش آموزان شرکت کننده در آزمون سمپاد برای ورود به دوره دوم مقابل ساختمان مرکزی اداره کل آموزش و‌ پرورش آذربایجان‌شرقی تجمع اعتراضی برپا کردند. به اذعان تجمع کنندگان؛ هدف تجمع فقط اعتراض به رای صادره از طرف دیوان عدالت اداری و  جهت لغو آزمون […]

تجمع اعتراضی مقابل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی

جمعی از اولیای دانش آموزان شرکت کننده در آزمون سمپاد برای ورود به دوره دوم مقابل ساختمان مرکزی اداره کل آموزش و‌ پرورش آذربایجان‌شرقی تجمع اعتراضی برپا کردند.

به اذعان تجمع کنندگان؛ هدف تجمع فقط اعتراض به رای صادره از طرف دیوان عدالت اداری و  جهت لغو آزمون مجدد دانش آموزان سمپاد برای ورود به دوره دوم می باشد.

شرکت کنندگان پلاکاردهایی با همین منظور در دست دارند.در پایان، نامه نوشته شده و خواست بحق اولیا امضا شده و نسخه ای از آن تحویل داده می شود.