تجمع و اعتراض واردکنندگان برنج به مشکلات واردات در وزارت کشاورزی
تجمع و اعتراض واردکنندگان برنج به مشکلات واردات در وزارت کشاورزی

تجمع و اعتراض واردکنندگان برنج به مشکلات واردات در وزارت کشاورزی جمعی از واردکنندگان برنج در اعتراض به عدم تامین ارز مورد نیاز و شرایط نامناسب موجود در خصوص واردات این کالای مهم و کلیدی در محل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند. واردکنندگان برنج با اعتراض به شرایط ماه هاى اخير خواستار حل مشكل […]

تجمع و اعتراض واردکنندگان برنج به مشکلات واردات در وزارت کشاورزی

جمعی از واردکنندگان برنج در اعتراض به عدم تامین ارز مورد نیاز و شرایط نامناسب موجود در خصوص واردات این کالای مهم و کلیدی در محل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند.

واردکنندگان برنج با اعتراض به شرایط ماه هاى اخير خواستار حل مشكل اختصاص ارز و ثبت سفارش به منظور تكميل فرآيند واردات اين كالاى اساسى شدند.

تخصیص ارز در ماه هاى اخير و در بخش واردات برنج متوقف شده، ثبت سفارش به سختى و با محدوديت صورت گرفته و در نهايت پروسه واردات با آسيب جدى و بى سابقه مواجه شده است.

وارد كنندگان با تشريح مشكلات موجود بر اين موضوع تاكيد كردند كه در صورت استمرار وضعيت كنونى ،بازار برنج با مشكل جدى مواجه خواهد شد و توقف واردات بين ٢٠ روز تا يك ماه ديگر تاثيرات منفى روى بازار باقى مى گذارد و كنترل قيمت برنج خارج با این شرایط مقدور نيست.