تحول در صدور پروانه‌های بافت تاریخی تبریز طی سال آینده
تحول در صدور پروانه‌های بافت تاریخی تبریز طی سال آینده

🔹چاله‌های شهر تا خرداد ۱۴۰۲ حذف می‌شوندتحول در صدور پروانه‌های بافت تاریخی تبریز طی سال آینده یعقوب هوشیار در دومین جلسه از سومین دور قرارهای خدمت شهرداری تبریز در حوزه منطقه ۱: چاله زدایی معابر سطح شهر همچنین در طرح استقبال از بهار امسال نیز مورد توجه قرار می گیرد. در تقویم سال ۱۴۰۳ موضوع […]

🔹چاله‌های شهر تا خرداد ۱۴۰۲ حذف می‌شوندتحول در صدور پروانه‌های بافت تاریخی تبریز طی سال آینده

یعقوب هوشیار در دومین جلسه از سومین دور قرارهای خدمت شهرداری تبریز در حوزه منطقه ۱: چاله زدایی معابر سطح شهر همچنین در طرح استقبال از بهار امسال نیز مورد توجه قرار می گیرد.

در تقویم سال ۱۴۰۳ موضوع گردشگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رویکرد ما در بودجه، همان افزایش ۴۰ درصدی است، عوارض پنج‌هزار میلیاردی را هفت هزار میلیارد پیش‌بینی کرده ایم و به نسبت‌ برخی شهرها، بیشترین افزایش را در بودجه داشته ایم.

طی سال آینده تحولی در رابطه با پروانه‌های بافت تاریخی اتفاق می‌افتد. مولدسازی املاک محصول زحمات شش ماهه کارکنان حوزه شهرسازی، املاک و … بوده است.

تلاش ما این است سال آینده پروژه‌ها را در ابتدای سال اجرایی کرده و تا نیمه اول سال به اتمام برسانیم.