تحویل نسخه‌نهایی پیش‌نویس توافق مرزها به لبنان و رژیم اسرائیل
تحویل نسخه‌نهایی پیش‌نویس توافق مرزها به لبنان و رژیم اسرائیل

🔻تحویل نسخه‌نهایی پیش‌نویس توافق مرزها به لبنان و رژیم اسرائیل 🔹یک مقام آمریکایی بلندپایه از تحویل نسخه نهایی پیش‌نویس توافق پیشنهادی این کشور در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی، به بیروت و رژیم صهیونیستی خبر داده است.

🔻تحویل نسخه‌نهایی پیش‌نویس توافق مرزها به لبنان و رژیم اسرائیل

🔹یک مقام آمریکایی بلندپایه از تحویل نسخه نهایی پیش‌نویس توافق پیشنهادی این کشور در پرونده ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی، به بیروت و رژیم صهیونیستی خبر داده است.