تداوم آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم
تداوم آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم

🔘 تداوم آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم 🔺 مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان: عمدتاً آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم در بخش عراقی رخ داده اما با توجه به اینکه پایش‌ها از طریق ماهواره انجام می‌شود، به دلیل اختلال در اینترنت و سختی دسترسی به ماهواره‌ها فعلا نتوانسته‌ایم مساحت دچار حریق را اندازه‌گیری کنیم. 🔺 تاکنون عراق همکاری نکرده و […]

🔘 تداوم آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم

🔺 مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان: عمدتاً آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم در بخش عراقی رخ داده اما با توجه به اینکه پایش‌ها از طریق ماهواره انجام می‌شود، به دلیل اختلال در اینترنت و سختی دسترسی به ماهواره‌ها فعلا نتوانسته‌ایم مساحت دچار حریق را اندازه‌گیری کنیم.

🔺 تاکنون عراق همکاری نکرده و پاسخی در این زمینه دریافت نکرده‌ایم.