تداوم برخورد قاطع با واحدهای متخلف صنفی در حوزه منطقه ۴
تداوم برخورد قاطع با واحدهای متخلف صنفی در حوزه منطقه ۴

شهردار منطقه ۴ تبریز از پلمب ۸۹ واحد متخلف صنفی از ابتدای سال جاری خبر داد. به گزارش تایسیزنیوز، هادی مقدم زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و رفع آلودگی های زیست محیطی و سد معبر و با استناد به اجرای آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری […]

شهردار منطقه ۴ تبریز از پلمب ۸۹ واحد متخلف صنفی از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش تایسیزنیوز، هادی مقدم زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و رفع آلودگی های زیست محیطی و سد معبر و با استناد به اجرای آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ۸۹ واحد صنفی متخلف، از ابتدای سال جاری پلمب شده است.

شهردار منطقه ۴ تشریح کرد: بر این اساس و پیش از این، صاحبان ۳۷۹ صنف متخلف مشاغل مزاحم و واحدهای آلاینده در نیمه نخست سال جاری، توسط واحد تشخیص مزاحمت معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه اخطاریه دریافت کردند.

وی اضافه کرد: پلمب واحدهای صنفی توسط معاونت محیط زیست و خدمات شهری این منطقه، برای حفظ آرامش ساکنان که پس از طی مراحل قانونی و صدور اخطاریه و تذکرهای شفاهی و عدم توجه اصناف متخلف به تذکر و اخطاریه ها صورت گرفته است.