تداوم برخورد قاطع با واحدهای متخلف صنفی در حوزه منطقه ۴
تداوم برخورد قاطع با واحدهای متخلف صنفی در حوزه منطقه ۴

شهردار منطقه ۴ خبر داد: تداوم برخورد قاطع با واحدهای متخلف صنفی در حوزه منطقه ۴ شهردار منطقه ۴ تبريز از پلمب ۵۹ واحد متخلف صنفي در ۴ ماهه ابتداي سال جاري خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از امور ارتباطات، هادی مقدم زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای حمایت از […]

شهردار منطقه ۴ خبر داد:

تداوم برخورد قاطع با واحدهای متخلف صنفی در حوزه منطقه ۴

تداوم برخورد قاطع با واحدهای متخلف صنفی در حوزه منطقه ۴

شهردار منطقه ۴ تبريز از پلمب ۵۹ واحد متخلف صنفي در ۴ ماهه ابتداي سال جاري خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از امور ارتباطات، هادی مقدم زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای حمایت از حقوق شهروندان و رفع آلودگی های زیست محیطی و سد معبر و با استناد به اجرای آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ۵۹ واحد صنفی متخلف، طی چهار ماهه ابتدای سال پلمب شده است.

شهردار منطقه ۴ تشریح کرد: بر این اساس و پیش از این، صاحبان ۲۶۴ صنف متخلف مشاغل مزاحم و واحدهای آلاینده طی چهارماه ابتدای سال جاری، توسط واحد تشخیص مزاحمت معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه اخطاریه دریافت کردند.

وی اضافه کرد: پلمب واحدهای صنفی پس از صدور اخطاریه و تذکرهای شفاهی توسط معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه صورت گرفته است.