تدوین سند آمایش منطقه ای در شمالغرب کشور ضروری است
تدوین سند آمایش منطقه ای در شمالغرب کشور ضروری است

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: برای هماهنگی بیشتر با استان های همجوار، تدوین سند آمایش منطقه ای (منطقه ۲) با مشارکت استان‌های شمالغرب ضروری است. به گزارش تایسیزنیوز، «کریم عابدینی» اظهار کرد: برای اجرای برنامه‌های سند آمایش استان در دستگاه‌های اجرایی استانی هماهنگی مناسبی ایجاد شده است اما […]

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: برای هماهنگی بیشتر با استان های همجوار، تدوین سند آمایش منطقه ای (منطقه ۲) با مشارکت استان‌های شمالغرب ضروری است.

به گزارش تایسیزنیوز، «کریم عابدینی» اظهار کرد: برای اجرای برنامه‌های سند آمایش استان در دستگاه‌های اجرایی استانی هماهنگی مناسبی ایجاد شده است اما در مورد دستگاه های اجرایی ملی، لازم است هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: مطالعات برنامه آمایش استان آذربایجان شرقی در قالب ۱۵ جلد گزارش تفصیلی شامل مجموعه اطلاعات وضع موجود استان در بخش های طبیعی، اقتصاد کلان و بخش های اقتصادی، اجتماعی، سکونتگاه، حمل و نقل و زیرساخت، نهادی و عرصه‌های فعالیت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
وی افزود: این سند سازمان فضایی موجود استان را در محورهای مختلف شامل محیطی، صنعت، کشاورزی، نهادی، حمل و نقل، سکونتگاه، گردشگری، اجتماعی و فناوری شکل داده است.

عابدینی گفت: در مطالعات سند آمایش استان وضعیت عوامل تولید و عرصه های مطالعاتی از منظر عدم تعادل، تعارض و توازن‌ها در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیل روندهای شکل دهنده وضع موجود، نتایج آتی حاصل از آن در قالب جداول فضایی استان و شهرستان ها در سطوح مختلف ارائه شده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: پس از تصویب سند آمایش استان در اسفند سال ۱۳۹۹ این سند در ۲ مرحله به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شد.
عابدینی بر هماهنگی دستگاه ها در اجرای این سند تاکید و علام کرد: عدم هماهنگی در این زمینه موجب بروز مشکلات و عدم انطباق جانمایی و مکان‌یابی ها با سند آمایش را سبب می شود.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: افق سند مطالعات آمایش استانی ۱۴۲۰ است و مغایرتی با سند آمایش ملّی ندارد.

سند آمایش به بازآرایی سکونتگاه‌های جمعیتی و محل استقرار فعالیت‌های اقتصادی مثل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات به شکل متعادل و متوازن در پهنه سرزمینی با افق بلندمدت ۲۵ سال آینده می‌پردازد.