تذکر نماینده تبریز به رئیس جمهور و وزرای خارجه و کشور
تذکر نماینده تبریز به رئیس جمهور و وزرای خارجه و کشور

تذکر نماینده تبریز به رئیس جمهور و وزرای خارجه و کشور محمدحسین فرهنگی:با وجود توفیقات ارزشمند دولت در سیاست خارجی، بویژه در ارتباط با همسایگان، رفتارهای نسنجیده در مواجه با طالبان، آذربایجان و اقلیم کردستان عراق باعث سوء استفاده های مختلف شده است. مسوولان ذی ربط باید ضمن دقت لازم و عدم حضور در چنین […]

تذکر نماینده تبریز به رئیس جمهور و وزرای خارجه و کشور

محمدحسین فرهنگی:با وجود توفیقات ارزشمند دولت در سیاست خارجی، بویژه در ارتباط با همسایگان، رفتارهای نسنجیده در مواجه با طالبان، آذربایجان و اقلیم کردستان عراق باعث سوء استفاده های مختلف شده است. مسوولان ذی ربط باید ضمن دقت لازم و عدم حضور در چنین برنامه هایی، اقدامات سریع و روشنگرانه مناسب داشته باشند.

اما در روزهای اخیر رفتارهای نسنجیده در ارتباط با طالبان، حضور گسترده رژیم جعلی صهیونیستی در آذربایجان و شرائط به وجود آمده در جلسه مشترک با مسوول اقلیم کردستان عراق، و ارائه نقشه ای که ناظر بر وجود اراده ای برای تجزیه کشور عزیزمان می باشد، باعث آزردگی مردم عزیز کشور شد.

ضروری است مسوولان مختلف مربوطه، ضمن هوشیاری و اعتراض و عدم حضور در چنین نشست‌هایی، با سرعت اقدامات متقابل، جبرانی، روشن و مناسب داشته باشند.