ترامپ: افغانستان بعد از آمریکا به اصلی‌ترین فروشنده تسلیحات تبدیل شده است
ترامپ: افغانستان بعد از آمریکا به اصلی‌ترین فروشنده تسلیحات تبدیل شده است

ترامپ: افغانستان بعد از آمریکا به اصلی‌ترین فروشنده تسلیحات تبدیل شده است رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده مدعی شد که با باقی گذاشتن تجهیزات نظامی پیشرفته به ارزش تقریبی ۸۵ میلیارد دلار در افغانستان، این کشور اکنون دومین فروشنده بزرگ سلاح پس از ایالات متحده در جهان است.

ترامپ: افغانستان بعد از آمریکا به اصلی‌ترین فروشنده تسلیحات تبدیل شده است

رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده مدعی شد که با باقی گذاشتن تجهیزات نظامی پیشرفته به ارزش تقریبی ۸۵ میلیارد دلار در افغانستان، این کشور اکنون دومین فروشنده بزرگ سلاح پس از ایالات متحده در جهان است.