ترامپ با قید وثیقه آزاد شد
ترامپ با قید وثیقه آزاد شد

ترامپ با قید وثیقه آزاد شد ترامپ با قید وثیقه آزاد شد و مقام قضایی تفهیم کننده اتّهامات او، شرایط خاصّ آزادی موقّت او تا شروع دادرسی را به او اعلام کرد. رییس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا با قید وثیقه آزاد شد. به گزارش همشهری آنلاین، ترامپ با قید وثیقه آزاد شد و مقام […]

ترامپ با قید وثیقه آزاد شد

ترامپ با قید وثیقه آزاد شد

ترامپ با قید وثیقه آزاد شد و مقام قضایی تفهیم کننده اتّهامات او، شرایط خاصّ آزادی موقّت او تا شروع دادرسی را به او اعلام کرد.

رییس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا با قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش همشهری آنلاین، ترامپ با قید وثیقه آزاد شد و مقام قضایی تفهیم کننده اتّهامات او، شرایط خاصّ آزادی موقّت او تا شروع دادرسی را به او اعلام کرد.

خبرنگاران اکثر رسانه ها با رویکردهای حزبی و سیاسی مختلف، به سرعت به هشدار جدّی مقام قضایی به ترامپ درباره تهدید شهود و قضات و مقامات قضایی اشاره کردند. الفاظ و عبارات هشدار به ترامپ، کم‎سابقه و بسیار جدّی بود و او به تندی و به صراحت تهدید شد که اگر در دوران آزادی، جُرمی مرتکب شود، به سرعت زندانی خواهد شد.

دونالد ترامپ دلخوش به امیدهایش برای جمع ‎آوری کمک‌های مالی از هواداران ساده ‎دل به مناسبت دادگاهی شدن برای بار سوّم و همزمان است! تیم حقوقی نسبتاً بازسازی شده او هم کار زیادی از دستشان برنیامده جز مصاحبه و مطرح کردن پرونده هانتر بایدن!